Hvordan snu et “Nei”, til et “Ja” på lånesøknaden din

Har du fått avslag på lånesøknaden din? Da er du langt ifra alene. Mange opplever avslag på avslag, noe som kan være svært frustrerende i en situasjon som for mange oppleves som vanskelig. Ofte kan avslaget virke uforståelig, og det gjør det ikke akkurat enklere å legge opp til å få et «Ja» i neste runde.

Det første du bør gjøre i en slik situasjon, er å finne ut hvorfor nettopp du har fått avslag på lånesøknaden din. Når du først vet hva det er som gjør at du ikke får tilsagn på lån, så er det enklere å ta grep for å løse situasjonen.

Du slipper også unødvendig tidsbruk og frustrasjon ved å få avslag gang på gang, uten å vite hvorfor.

Derfor får du avslag på lånesøknaden din

Det er viktig å sette seg godt inn i hvorfor banken sier nei, og det kan være mange og varierte grunner til at du får avslag på lånesøknaden din. Du kan for eksempel få avslag på grunn av :

 • Lav kredittscore
 • Aktive inkassosaker
 • Betalingsanmerkninger
 • Medsøker ikke inkludert i søknaden
 • For mye gjeld
 • For liten inntekt
 • Feil alder

Hvert av disse elementene kan i seg selv være nok til at banken avslår lånesøknaden din. Hvis du i tillegg er i en situasjon hvor flere av disse elementene inngår samtidig, så er du nesten garantert å få avslag.

Alle disse elementene kan imidlertid håndteres på en slik måte at de ikke lenger kan holdes mot deg når banken vurdere en ny lånesøknad fra deg.

For å få det til så må du først forstå hva hver av disse elementene faktisk er, og hvordan de innvirker på bankenes vurdering av lånesøknaden din. Deretter kan du iverksette tiltak for å bøte på den negative effekten hvert av disse elementene har, og snu dem til noe positivt.

La oss derfor gå gjennom dem, en for en.

Avslag på grunn av lav kredittscore

Når banken skal avgjøre om du får lån eller ikke, så tar de kredittscoren din med i beregningen, fordi den sier noe om hvor sannsynlig det er at du kan betale tilbake lånet.

I praksis er kredittscore en vurdering av økonomien din, som blant annet omfatter:

 • Inntekten din
 • Gjelden din
 • Om du har betalingsanmerkninger/inkassosaker eller ikke.

En av de hyppigste årsakene til hvorfor så mange får nei på lånesøknaden sin, er inkassosaker og betalingsanmerkninger, små billån. Disse slår svært negativt ut på kredittscoren din.

Klikk her for å lese mer om hvordan kredittscore fungerer, og hvordan du kan bedre kredittscoren din for å snu et nei til et ja

Avslag på grunn av aktiv inkassosak

Store regningsbunker og uventede utgifter er noe vi alle opplever en gang i blant. Hvis regningene ikke betales i tide, kan de gå til inkasso.

Inkassobransjen i Norge hadde hele 8,6 millioner inkassosaker i 2017. Du er med andre ord ikke den første som har mottatt et inkassovarsel.

Inkasso er i sin rene form en formalisert oppfølging av et eksisterende pengekrav. Dersom du har regninger som er gått til inkasso så blir inkassosaken registrert på deg hos de selskapene som gjør kredittscoringen – Bisnode og Experian.

Dersom du har et eller flere inkassosaker registrert på deg, så vil det ha en svært negativ effekt på kredittscoren din, og det vil nesten alltid medføre at du får avslag på lånesøknaden din.

Så er spørsmålet, hvordan kan du komme deg ut av inkasso knipa?

Klikk her for å lese mer om hvordan inkasso fungerer, og hvordan du kan håndtere inkasso for å snu et nei til et ja

Avslag på grunn av betalingsanmerkninger

Hvis du ikke betaler en regning som har gått til inkasso, så vil den bli offisielt registrert som en betalingsanmerkning. Dette skjer vanligvis 45 dager eller mer etter forfall for inkassokravet.

Dette er et stort problem for mange. I starten av 2018 hadde ca 250 000 nordmenn betalingsanmerkninger, så selv om det er utfordrende å ha en betalingsanmerkning, så er du absolutt ikke alene om å ha det.

Samtidig så er det viktig å være klar over at inkassosaker som ikke har vært aktiv i mer enn 30 dager, avtalte avdragsordninger med den du skylder penger (som ikke er registrert som betalingsanmerkning) eller ubetalte regninger over forfall, ikke regnes som betalingsanmerkning.

Det samme gjelder her som for inkasso. Dersom du har en eller flere betalingsanmerkninger registrert på deg, så vil det ha en svært negativ effekt på kredittscoren din, og det vil nesten alltid medføre at du får avslag på lånesøknaden din.

Dermed blir spørsmålet, hvordan kan du bli kvitt betalingsanmerkninger?

Klikk her for å lese mer om hvordan betalingsanmerkninger fungerer, og hvordan du kan håndtere anmerkninger for å snu et nei til et ja

Avslag på grunn av manglende medsøker

Når du skal søke lån, kan en medsøker øke sjansene dine betydelig.

Hvis du for eksempel har lav eller varierende inntekt, kan banken være villig til å godkjenne søknaden din med litt ekstra hjelp fra en ektefelle, samboer eller en venn. Ikke bare blir inntekten din høyere, men du kan også få bedre lånevilkår og lavere rente.

Klikk her for å lese om hvordan en medsøker kan bidra til å snu et nei til et ja

Avslag på grunn av for mye gjeld

En av årsakene til at stadig flere får avslag, er Finanstilsynets nye Retningslinjer for forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån som ble iverksatt oktober 2017,  og Finansdepartementets Forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig (boliglånsforskriften)  fra desember 2016.

Ifølge disse reguleringene, kan privatpersoner maksimalt ha 5x brutto årsinntekt i gjeld. Det inkluderer absolutt alt av gjeld, fra kredittkortlån, via smålån og studielån til boliglån.

Konsekvensen er at det blir enda vanskeligere for alle som ønsker lån eller refinansiering. Retningslinjene er utformet for at låntaker skal kunne tåle en renteøkning på fem prosentpoeng fra dagens nivå, og har som mål å dempe gjeldsvekst.

Din samlede gjeld har derfor mye å si for lånesøknaden din, enten du søker boliglån, billån, refinansiering, eller du trenger penger til andre formål.

Sliter du med mange smålån og lav inntekt, så kan dette ødelegge for deg, og medføre at du får avslag på lånesøknaden din ettersom den totale gjelden din blir for høy.

Klikk her for å lese mer om hvordan du kan samle smålån og øke sannsynligheten for å snu et nei til et ja

Avslag på grunn av for liten inntekt

En av årsakene til at stadig flere får avslag på lånesøknaden sin, er de nye retningslinjene for utlån av kreditt nevnt ovenfor.

Ifølge de nye retningslinjene kan privatpersoner maksimalt ha 5x brutto årsinntekt i gjeld. Det inkluderer absolutt alt av gjeld, fra kredittkortlån, via smålån og studielån til boliglån.

I tillegg kommer at alle bankene forholder seg til sin egen definerte målgruppe hvor de også har fastsatt et minimum krav til inntekt for å innvilge lån. Dette kravet kan variere fra bank til bank, hvor én bank kan ha minimum 150 000 kroner i inntekt, mens en annen bank krever minst 300 000 kroner i inntekt.

Dersom du har lav inntekt, så kan det derfor være en god ting og sjekke hvilket minimumskrav banken har. Dette kan du stort sett finne ut av på bankens nettside. Alternativ kan du ringe og spørre, eller sende banken en e-post.

Dersom du har fått avslag på lånesøknaden din hos en bank, så kan du spørre banken om grunnen til avslaget. Dersom det så viser deg at det er på grunn av for lav inntekt, så bør du legge en plan for hvordan du kan øke inntektene dine.

Klikk her for å lese mer om hvordan du kan øke inntekten din og øke sannsynligheten for å snu et nei til et ja

Avslag på grunn av feil alder

På samme måte som for inntekt, så har alle bankene også definert et minimum krav til alder for sin målgruppe. Dette kravet kan også variere fra bank til bank, hvor én bank kan ha minimum 18 år, mens en annen bank minimum 25 år.

Dersom du er ung, så kan det derfor være en god ting og sjekke hvilket minimumskrav banken har. Dette kan du stort sett finne ut av på bankens nettside. Alternativ kan du ringe og spørre, eller sende banken en e-post.

Dersom du har fått avslag på lånesøknaden din hos en bank, så kan du spørre banken om grunnen til avslaget. Dersom det så viser deg at det er på grunn av alderen, så kan du vurdere en annen bank eller å etablere en medsøker.

Klikk her for å lese mer om medsøker, og hvordan du kan øke sannsynligheten for å snu et nei til et ja gjennom å inkludere medsøker

Finansagenter

Hvis du har fått avslag på lånesøknaden din i én bank, så vil du mest sannsynlig få avslag i andre banker også. Det gjelder spesielt hvis du søker lån gjennom en finansagent.

Dette skyldes at når du søker lån via en eller flere finansagenter, så sender finansagenten lånesøknaden til alle bankene de samarbeider med (du kan sjekke hvilke banker det er, ved å se på nettsiden til finansagenten).

Hvis du så får avslag etter å ha søkt lån via en finansagent, så betyr det at ingen av bankene finansagenten samarbeider med kan tilby lån.

Hvor hyppig kan du søke lån?

Nå du har søkt om lån i en bank, og fått avslag, så er det vanlig praksis at det må gå minimum 30 dager før banken er villig til å vurdere en lånesøknad fra deg på nytt.

I enkelte tilfeller så mye som 90 dager.

Det betyr at heller enn å straks sende inn en ny lånesøknad, så kan det være en bedre løsning å bruke denne perioden til å kartlegge hvordan du kan øke din kredittscore, og deretter iverksette tiltak som bidrar til å øke kredittscoren din.

Deretter, når det har gått minimum 30 dager, og du har fått sjekket at du faktisk har bedret din kredittscore, så kan du forsøke å sende inn en ny lånesøknad.

Denne gangen i forvissning om at du har gjort aktive grep for å bedre mulighetene dine for å få et ja.

Trenger du hjelp?

Det å håndtere økonomiske problemer kan være både fortvilende, frustrerende, demotiverende, og oppleves som svært vanskelig. Spesielt hvis du er alene om å håndtere en slik situasjon.

Det behøver imidlertid ikke å være sånn.

Det finnes nemlig gode tilbud om hjelp, med lang erfaring i å hjelpe folk ut av økonomiske problemer, for alle som måtte trenge det. Det eneste du trenger å gjøre er å ta kontakt med den ressursen du føler er riktig for deg.

Klikk her for en oversikt over hvor du kan henvende deg for å få hjelp til å løse økonomiske problemer

Nyttige lenker

Snu et nei til et ja på din lånesøknad – gode råd fra våre eksperter til prisen av tre kaffe.

 • Registrer deg på 30 sek
 • Meld deg av når som helst!
 • Betal med SMS eller kort
Kun 99kr pr mnd
Har du skrivit rätt?