7 grunner til at du får avslag på lånesøknaden

Fått avslag på lånesøknaden? Du er ikke alene. Men det gjør det jo ikke noe mindre frustrerende. Se de 7 grunnene til at du får avslag – og rådene for å få lånet.

Du fikk avslag – hva nå?

Vårt første og beste tips: Spør banken om hvorfor. Da kan du ta riktig grep og slipper å kaste bort tid på flere bomskudd.

De 7 grunnene under kan sette en  stopper for lånet, spesielt om du kjenner deg igjen i flere av punktene. Da er du nesten garantert avslag – dessverre.

Mist ikke motet, den gode nyheten er at du kan gjøre mye for å øke sjansene for å lykkes neste gang du trykker «send».

Ta grep, vent – og søk på ny

Det tar minst 30, og noen ganger 90 dager før banken vil vurdere en ny søknad fra deg.

I mellomtiden kan du bruke tiden til å få oversikt over hvordan du kan forbedre kredittscoren din.

Sjekk deretter om kredittscoren din faktisk ble bedre, så slipper du å søke på nytt med samme grunnlag som sist.

Her er 7 grunner til at du får avslag – og 7 råd om veien videre.

1. Lav kredittscore

Kredittscoren sier noe om hvor sannsynlig det er at du kan nedbetale lånet. Dette er banken selvfølgelig opptatt av.

For å vurdere kredittscoren din ser banken blant annet på

 • Inntekten din
 • Gjelden din
 • Om du er i fast arbeid eller ikke
 • Om du har betalingsanmerkninger eller inkassosaker.

Betalingsanmerkninger, inkassosaker og små billån er de vanligste grunnen til avslag.

Klikk her for å lese om hvordan du kan bedre kredittscoren din – og øke sjansen for å få «ja» på neste lånesøknad

2. Aktiv inkassosak

Uventede utgifter og regninger som hoper seg opp – det skjer den beste. Regninger som ikke betales i tide, kan gå til inkasso.

I 2017 var det 8,6 millioner(!) inkassosaker i Norge. Du er med andre ord verken den første eller siste.

Sakene registreres på navnet ditt hos Bisnode og Experian, som gjør kredittvurderingen.

Flere inkassosaker betyr nesten alltid avslag. Så hvordan du kan komme deg ut av inkassoknipa?

Klikk her for å lese om hvordan inkasso fungerer – og hvordan du håndterer det

3. Betalingsanmerkninger

Når en regning blir inkassosak, registreres den etter en stund offisielt som en betalingsanmerkning. Vanligvis 45 dager etter forfallsdatoen på inkassokravet.

I starten av 2018 hadde 250 000 nordmenn slike anmerkninger, så også her er mange i samme båt.

Merk: Det er kun inkassosaker som har rukket å bli registrert som betalingsanmerkninger som teller her. Ubetalte regninger, nyere inkassosaker og tilfeller hvor dere har en avtale om nedbetaling, regnes ikke med.

Anmerkningene gjør det vanskelig å få aksept på lånesøknaden, men de er mulig å gjøre noe med.

Klikk her or å lese om hvordan håndtere betalingsanmerkninger for å snu et «nei» til et «ja»

4. Manglende medsøker

Er dere to om lånesøknaden, ser banken ofte mer positivt på det. Er inntekten din lav eller varierende, kan en medsøker (ektefelle, samboer, venn eller familie) være den som tipper vektskålen i din favør.

Medsøker gir dessuten bedre lånevilkår og lavere rente!

Klikk her for å lese om hvordan en medsøker øker sjansen for et «ja» på lånesøknaden

5. For mye gjeld

Nye forskrifter fra Finanstilsynet (2016) og Finansdepartementet (2017) er årsaken til at stadig flere avslag.

Privatpersoner skal ikke ha mer gjeld enn maks 5 x brutto årsinntekt. Her regnes all gjeld – fra studie- og boliglån til smålån. De vil oss bare vel, og målet er å forhindre at lånetakere går på en rentesmell om renten øker med fem prosent fra dagens nivå.

Har du for mye gjeld?

Klikk her for å lese om hvordan du kan samle smålån og øke sannsynligheten for å få «ja» på lånesøknaden

6. For lav inntekt

Denne går hånd i hånd med punktet over. Høyere inntekt gir rom for mer gjeld. Bankene har dessuten et minimumskrav til inntekt. Dette varierer, og noen sier 150 000 kroner, mens andre krever 300 000. Sjekk bankens nettside eller kontakt dem for å høre hvilken grense de opererer med.

Klikk her for å lese om hvordan du kan øke inntekten din – og med det sjansen for å få «ja» på lånesøknaden

7. For lav alder

Ja, bankene har aldersgrense på lån. Noen 18 år, andre 25. Er du ung, sjekk nettsiden eller kontakt banken for å finne ut hvilken grense de har. Står alderen i veien, kan en medsøker være løsningen.


Klikk her for å lese om hvordan en medsøker kan hjelpe deg til å få innvilget lånet

Vit hvordan finansagenter fungerer

Avslag i én bank, betyr ofte avslag i andre. Spesielt om du søker gjennom en finansagent. Da har nemlig lånesøknaden gått til alle samarbeidende banker, og et nei betyr at ingen av dem kan gi deg lån.

På nettsiden står det hvilke banker finansagentene samarbeider med

Litt hjelp på veien?

Kjenner du at økonomien gir deg bekymringer og stress du gjerne skulle sluppet? Det kan være frustrerende og demotiverende å stå alene i en slik situasjon. Men det trenger du heldigvis ikke gjøre. Det finnes mange flinke folk som – på ulikt vis – kan hjelpe deg.

Klikk her for å se en oversikt over hvor du kan henvende deg for å få hjelp til å komme ut av en økonomisk knipe

Gjennom F24 lærer du hvordan du

 • Får orden på økonomien
 • Samler smålån og kredittkortgjeld
 • Betaler det du skylder – uten å låne mer
 • Snur et «nei» til et «ja» på lånesøknaden
 • Håndterer inkassosaker eller betalingsanmerkninger
 • Får gratis hjelp med økonomiske problemer, uansett alvorlighetsgrad.

Er du i tvil om dette egentlig vil utgjøre en forskjell for deg?

Hør hva andre F24-medlemmer sier:

Jeg har allerede fått en mye bedre forståelse og oversikt over min egen situasjon – F24 medlem, dagen etter at hun registrerte seg 

    

Jeg har tidligere forsøkt å finne informasjon om dette på nettsider hos banker med høye renter. Endelig fant jeg et nettsted med innhold jeg forstod, uten å måtte ha så mye greie på økonomi. Jeg ser frem til månedlige nyhetsbrev fra F24. – F24 Medlem

   

Jeg havnet brått i en livskrise da jeg ble alene, og kom i en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av lavere inntekter. Jeg hadde ikke mye informasjon om dette temaet fra før, men når jeg har lest på F24, ser jeg hva jeg kan gjøre annerledes for å komme i en bedre økonomisk situasjon. Anbefales! – F24 Medlem

Kjennes det overveldende? Vit at ett skritt er alt som trengs for å være på rett vei. Artiklene er skrevet for å ta deg stegvis fremover.

Og du? Ikke nøy deg med å lese artiklene kun én gang. Kom tilbake til dem. Avhengig av hvor du er i din prosess, vil du nemlig se rådene i nytt lys, noe som trigger nye tanker og ideer som kommer godt med.

Snu et nei til et ja på din lånesøknad

 • Registrer email og mobil
 • Få 3 tips gratis
 • avregistrert når du vil
Har du skrivit rätt?

A little help on the road?

Do you feel that the economy gives you worries and stress that you would like to let go? Standing alone in such a situation can be frustrating and demotivating. Luckily, you don’t have to. There are many skillful people who, in different ways – can help you. Through F24 you will learn how to

 • Get your finances organized
 • Refinance small loans and credit card debt
 • Pay what you owe, without borrowing more
 • Turn a «no» into a «yes» on your loan application
 • Handle payment remarks
 • Get free help with financial problems, regardless of severity.

Hear what other
F24 members say:

I was suddenly in a crisis when I was alone, and was in a difficult financial situation due to lower incomes. I didn’t have much information about this topic from before, but after reading F24, I see what I can do differently to get in a better financial situation. Recommended!
I have previously tried to find information about this on websites of high interest banks. Finally, I found a place with content that I understood, without having to know finances. I look forward to the monthly newsletters from F24
I’ve already gotten a much better understanding and overview of my own situation